Privacystatement

Privacystatement

Pure Unlimited Beauty

Pure Unlimited Beauty, gevestigd aan Ganker 48, 1688 CT Nibbixwoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pure Unlimited Beauty verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pureunlimitedbeauty.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van gegevensverwerking

Pure Unlimited Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om uw surfged rag op de website te analyseren en de website te verbeteren
 • Om uw voorkeuren af te stemmen op producten en diensten
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Pure Unlimited Beauty neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Pure Unlimited Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Voor de specifieke bewaartermijnen kunt u contact opnemen via info@pureunlimitedbeauty.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pure Unlimited Beauty verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Pure Unlimited Beauty maakt gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en ze kunt uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan echter leiden tot een minder goede werking van de website. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U kunt een verzoek indienen via info@pureunlimitedbeauty.com. Om uw identiteit te verifiëren, kan het zijn dat we u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSN-nummer zwart kunt maken). We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Pure Unlimited Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pureunlimitedbeauty.com.